Несносный наблюдатель (cema) wrote,
Несносный наблюдатель
cema

Pic to ASCII, more

http://www.degraeve.com/gif2txt.shtml

                                       :G#
                           ii         :iGK##
                          :ff:       ::::::i  
                          i        i::::::f  
                          :      :ii:  ::i:  
                         ::      :ii:   i ii   
        : :i:fi    :        :fi     ff: i:  ::ff   
          :i:  :i: :GiiiiiifGfGGfiii:ii     :f::i:   iiKf   
             :ifii:    :::iiffifiGGii:  iGi ::   ii f    
             ifi        :i: iii:ffffff:       f    
            Gi   if     :i :iiiii:  :ffGf :fKf    f    
            i:   ::     :: :i:ii: :f :iffGfif    f    
            f          ::    :fi  iifi f:   #f   
            f               ff  :i :ffff   #f   
            i: :fGGfiiii:        fG: if:  iiGf   #f   
            Gi:ifGfiiiiiiii:      ff  ff :: fGf  ii#f   
            :Gf :Gf    :ifi     ff :i: GGi:f#G: iiKi   
             fKi: ff     ::     ff ff G:ii:Gf   f    
             fKi:fKf :i:         :i:ff G:  ff  f:    
            :fi :G#KGffffi:        ffff Gf  if:  f    
        iiiii:   :::G#f ii :iiff:     :iii :i:  ff ;f;    
      :iiii:    ::  :KKfi   :iiii:    f ii ff  ff.i,     
     :ffi:      :i  fi      :if:   iiiKf :: ifit.     
    :iii:   :iii:     ff           f iG   fKG      
  :fGf  :fffii:  iKf:   ff    :fGf:     f ii  ff       
  :fi:   Gf:    :KG:   :fi    iG#Ki    ii  Ki iKf       
 :ff    f :ifGfii: :fi:i:   :ifii:       :i  GGiiKf       
:fi ::   ::fKKfGGKKf::  ii:   iiii          ifiiE;       
Gi    :if##Giiii:     :i:              :iif        
f  :iiiiiiiiii:        :               i:        
Gfiii:     :i:i::  Ki          :i:       :GK        
:i:      fiiii::: Ki         :fi    :   :Gf        
        :ii::  :   :i:     ::    :fi   ii         
          fi    :i:      :    if:  : ff         
          ff    ii iiii:       ::    ff         
          :ffi :iififGi:        :i     ff         
           ff:::   ::::  :          :ff        
           ff      ::i:          :::f:        
                   :i:          ii iii:      
                    #           #  #      

Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 8 comments